Wynajęcie pracowników a leasing pracowniczy

Wynajmowanie pracowników jest coraz częstszą praktyką stosowaną przez różne formy. Pozwala zaoszczędzić nie tylko czas, ale również pieniądze. Jest to nic innego jak wykonywanie określonego rodzaju pracy przez pracownika u innego pracodawcy. Praca ta jest wykonywana najczęściej na czas określony, niezbędna jest również zgoda pracownika na takie „wynajęcie” jego pracy. Po uzyskaniu zgody firmy uzgadniają zasady wynajęcia oraz podpisują stosowne porozumienie.

Porozumienie pomiędzy pracodawcami

Niezbędne w porozumieniu jest określenie okresu wykonywania pracy u nowego pracodawcy przez pracownika oraz wpisanie rodzaju pracy, jaką ma wykonywać pracownik. Częstą praktyką jest również określenie wynagrodzenia pracownika. Pracowniczy leasing zakłada udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego przez firmę macierzystą oraz podpisanie nowej umowy z drugim pracodawcą. Dochodzi zatem do ustalenia stosunku pracy z drugim wypożyczającym pracodawcą. Jednocześnie pracownik otrzymuje wynagrodzenie tylko z tytułu pracy na rzecz drugiego pracodawcy. Jest to praktyka coraz częściej spotykana na polskim rynku, gdyż pozwala na zaoszczędzenie sporej kwoty przez oba przedsiębiorstwa.