Obowiązki rady nadzorczej

reforma ksh

Wchodzenie w skład rady nadzorczej to nie łatwe zadanie. Aczkolwiek, każda osoba, która się na to decyduje, na pewno zdaje sobie sprawę z obowiązków, jakie będą na niej ciążyć. Tego typu osoby (i nie tylko!) powinny zapoznać się z nowelizacją kodeksu spółek handlowych. Temat jest jak najbardziej na czasie, ponieważ zmiany weszły w życie w październiku 2022 roku.

Zarząd spółki akcyjnej

Pomimo tego, że reforma KSH (więcej informacji na https://jdp-law.pl/reforma-ksh/) budzić może wiele kontrowersji, to jednak nie brakuje osób, które przyklaskują temu pomysłowi. Dzieje się tak może z tego względu, że rada nadzorcza będzie już z przymusu otrzymywać wszystkie niezbędne informacje odnoszące się do tego, co się dzieje. Zobowiązany jest do tego zarząd, który musi za każdym razem przedstawiać odpowiednie sprawozdania. Całkiem możliwe, że wiele spółek już to wykonywało, ale nie każdy dokładał się tak mocno do tego. Aktywizacja rady nadzorczej może wiele zmienić w przyszłościowym działaniu.

Uzasadnione decyzje

Zarząd jak najbardziej będzie mieć nadal prawo do powoływania różnych uchwał. Tego prawa nikt im nie odbiera. Muszą oni jednak liczyć się z tym, że teraz z takich kroków dosłownie będą musieli się „spowiadać” radzie. Ważne jest bowiem nie tylko to, co zostało przez nich uchwalone, ale również właściwie uzasadnienie. Ważne jest również to, że zarząd będzie musiał także opowiadać o krokach, jakie podejmuje na co dzień, czy założona strategia jest założona. Tak, aby rada nadzorcza mogła wiedzieć, czy wszelkiego rodzaju założenia są realizowane.