Czym są poziomy energii?

obsluga celna

Poziomy energii (zwane również powłokami elektronowymi) to stałe odległości od jądra atomu, w którym mogą znajdować się elektrony. Elektrony to maleńkie, ujemnie naładowane cząstki w atomie, które poruszają się wokół dodatniego jądra w centrum.

Poziomy energii są trochę jak stopnie schodów. Możesz stanąć na jednym lub drugim stopniu, ale nie pomiędzy nimi. To samo dotyczy elektronów. Mogą zajmować jeden lub inny poziom energii, ale nie przestrzeń między poziomami energii. Elektrony na poziomie energetycznym I (zwanym również poziomem energetycznym K) mają najmniej energii.

Klasy i poziomy energetyczne

W miarę oddalania się od jądra elektrony na wyższych poziomach mają więcej energii, a ich energia wzrasta o stałą, dyskretną wartość. Elektrony mogą przeskoczyć z niższego na następny wyższy poziom energii, jeśli pochłoną tę ilość energii.

I odwrotnie, jeśli elektrony przeskakują z wyższego na niższy poziom energetyczny, wydzielają energię, często w postaci światła. Dzięki nim, kiedy fajerwerki wybuchają, elektrony zyskują energię i przeskakują na wyższy poziom energii.

Kiedy wracają do swoich pierwotnych poziomów energii, uwalniają energię jako światło. Różne atomy mają różne układy elektronów, więc emitują światło o różnych kolorach.

Poziomy energii i orbitale

Najmniejsze atomy to atomy wodoru, bo mają tylko jeden elektron. Ten jeden elektron jest na pierwszym poziomie energetycznym, a im większe atomy, tym mają więcej elektronów.

Elektrony są zawsze dodawane najpierw do najniższego poziomu energii, aż do uzyskania maksymalnej możliwej liczby elektronów. Następnie elektrony są dodawane do następnego wyższego poziomu energii, aż ten poziom będzie pełny, i tak dalej. Ile elektronów może pomieścić dany poziom energii?

Poziom energii https://jw-a.pl/audyty-energetyczne/ I może pomieścić maksymalnie dwa elektrony, a poziom energii II może pomieścić maksymalnie osiem elektronów.

Maksymalna liczba zależy od liczby orbitali na danym poziomie energii. Orbital to objętość przestrzeni w atomie, w której najprawdopodobniej znajduje się elektron.

Niektóre orbitale mają kształt sfer (orbitale S), a niektóre mają kształt hantli (orbitale P). Istnieją również inne typy orbitali.