Czym są audyty energetyczne?

Coraz więcej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych  czy samorządów podejmuje decyzję o inwestycji powodującej obniżenie energochłonności obiektów. Inwestycje związane są z wysokimi kosztami, dlatego wymagają przemyślanych działań. W ich zrozumieniu pomaga audyt energetyczny.

Czym są audyty energetyczne?

To wykonywana przez certyfikowanych audytorów analiza, której efektem jest dokument z diagnozą i rekomendacjami. Może być wykonywany w formie podstawowej lub rozszerzonej.

Pierwsza omawia kwestie związane z potencjałem zwiększenia efektywności energetycznej i rozwiązania. Druga wskazuje na rozwiązania pasujące do struktury przedsiębiorstwa wraz z uwzględnieniem jego efektywności ekonomicznej.

Audyty energetyczne – rodzaje

Można wyróżnić kilka rodzajów audytów energetycznych, w tym takie jak:
  • audyty https://jw-a.pl/2019/06/kto-moze-sporzadzac-audyty-energetyczne/ Efektywności Energetycznej. Zawierają etap diagnostyczny i rekomendacyjny. Pierwszy to analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji budynku. Wskazuje na zakres oraz parametry techniczne, ekonomiczne i organizacyjne i przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, których zadaniem jest poprawa energetyczności budynku,
  • audyt Energetyczny Budynków. Analizuje poziom wykorzystania energii i koszty tego procesu. Wskazuje konkretne rozwiązania,
  • audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa. Polega na wprowadzeniu ekologicznych rozwiązań, które mają dla firmy znaczenie nie tylko praktyczne, ale także wizerunkowe. Proces obejmuje inwentaryzację infrastruktury i opcji konsumpcji energii wraz z uwzględnieniem zmiany czynników generujących koszty. Analiza umożliwia otrzymanie opcji modernizacyjnych wraz z budżetami i planami zwrotu z inwestycji. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa umożliwia staranie się o uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej, co jeszcze bardziej obniża ewentualne koszty związane z prowadzonymi działaniami.