Agencja pracy tymczasowej i jej obowiązki

praca-tymczasowa-25

Coraz częściej agencja pracy tymczasowej jest formą, która oferuje pracę nie tylko w kraju, ale również i poza jego granicami, na przykład na terenie Unii Europejskiej (i nie tylko). Oferuje ona pracę tymczasową oraz deleguje osobę trzecią do wykonania zadań, bądź zleceń na rzecz firm oraz przedsiębiorstw, które poszukują pracowników o określonych kwalifikacjach, bądź doświadczeniu na pewien czas.

Do zadań agencji pracy tymczasowej można również zaliczyć między innymi rekrutację, selekcję oraz zatrudnienie, które odbywa się na podstawie umowy o pracę na czas określony, o dzieło, bądź też umowę na zlecenie. Zawierana jest ona pomiędzy pracownikiem a agencją, która następnie wykorzystuje tak zwany leasing pracowniczy. Wspomniana już praca tymczasowa jednak to tak zwana polityka personalna, stosowana przez podane przedsiębiorstwa. Z reguły stosuje się ją podczas gdy stały pracownik jest na urlopie, bądź też, gdy następuje wzmożony wzrost między innymi sprzedaży.

Osoby poszukujące pracy tymczasowej chcą najczęściej zarobić dodatkowe pieniądze, bądź też zależy im najczęściej na niepełnym wymiarze godzinowym w związku z drugą pracą, bądź innymi obowiązkami. Poszukujący pracy są nazywanymi „użytkownikami”.

Wynajęcie pracowników a leasing pracowniczy

Wynajmowanie pracowników jest coraz częstszą praktyką stosowaną przez różne formy. Pozwala zaoszczędzić nie tylko czas, ale również pieniądze. Jest to nic innego jak wykonywanie określonego rodzaju pracy przez pracownika u innego pracodawcy. Praca ta jest wykonywana najczęściej na czas określony, niezbędna jest również zgoda pracownika na takie „wynajęcie” jego pracy. Po uzyskaniu zgody firmy uzgadniają zasady wynajęcia oraz podpisują stosowne porozumienie.

Porozumienie pomiędzy pracodawcami

Niezbędne w porozumieniu jest określenie okresu wykonywania pracy u nowego pracodawcy przez pracownika oraz wpisanie rodzaju pracy, jaką ma wykonywać pracownik. Częstą praktyką jest również określenie wynagrodzenia pracownika. Pracowniczy leasing zakłada udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego przez firmę macierzystą oraz podpisanie nowej umowy z drugim pracodawcą. Dochodzi zatem do ustalenia stosunku pracy z drugim wypożyczającym pracodawcą. Jednocześnie pracownik otrzymuje wynagrodzenie tylko z tytułu pracy na rzecz drugiego pracodawcy. Jest to praktyka coraz częściej spotykana na polskim rynku, gdyż pozwala na zaoszczędzenie sporej kwoty przez oba przedsiębiorstwa.

Zorganizowane biuro

Współczesne, dobrze wyposażone biuro kojarzy się głównie z w pełni zinformatyzowanym środowiskiem. Jego obraz obejmuje przede wszystkim nowe komputery, laptopy, telefony służbowe, a także drukarki czy też ksera. Jednak organizując pracę w biurze warto pamiętać, że najnowsze gadżety to nie wszystko i pełnię jego wyposażenia uzyskamy dopiero poprzez uzupełnienie go o tradycyjne artykuły biurowe. Czytaj dalej Zorganizowane biuro

Agencja pracy tymczasowej – podstawy działania

praca_tymczasowa_ciekawa

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 2003 roku była odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i pracodawców poszukujących nowych form zatrudnienia. Według tego dokumentu praca tymczasowa polega na zleceniu pracownikom tymczasowym zadań o charakterze sezonowym bądź doraźnym, które nie mogłyby być wykonane w terminie przez pracowników zatrudnionych na stałe przez pracodawcę. Pracę tymczasową można też zlecić pracownikowi, którego głównym zadaniem będzie wykonywanie obowiązków nieobecnego pracownika – wówczas stanowi alternatywę dla pracy na zastępstwo.

Pracownicy tymczasowi w większości przypadków są zatrudniani za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, czyli podmiotu gospodarczego, który zatrudnia pracowników tymczasowych (na umowy o pracę tymczasową) i kieruje ich do wykonywania prac sezonowych bądź doraźnych do pracodawcy użytkownika. Każda agencja pracy tymczasowej powinna posiadać aktualny wpis do rejestru agencji zatrudnienia.

Decydując się na pracę tymczasową warto pamiętać, iż nie każda praca może być zlecona. Pracownik tymczasowy nie może wykonywać prac szczególnie niebezpiecznych (uwzględnionych w kodeksie pracy) oraz nie może pracować na stanowisku pracownika, który uczestniczy w strajku. Także nie każdy pracodawca może być pracodawcą użytkownikiem – korzystanie z pracowników tymczasowych nie jest możliwe wtedy, gdy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nastąpiły zwolnienia grupowe. Zadaniem agencji pracy tymczasowej jest dokładne sprawdzenie ruchów kadrowych w przedsiębiorstwie zamierzającym zatrudnić pracowników tymczasowych.

Tablice magnetyczne jako środek przekazu na szkoleniach

Przeprowadzając szkolenie dla pracowników lub prowadząc prezentację biznesową zazwyczaj zależy nam na jasnym przekazie, który będzie w prosty sposób odebrany przez grono naszych słuchaczy. Często zastanawiamy się jaki sposób wybrać, by nasze szkolenie było efektywne i przyniosło oczekiwany efekt. Czytaj dalej Tablice magnetyczne jako środek przekazu na szkoleniach

Jak rekrutować pracowników?

rekrutacja pracownikówRekrutacja pracowników to dosyć pracochłonny proces, na który składa się spora ilość działań. Wybranie najlepszego kandydata spośród setek ogłoszeń, który najbardziej odpowiada standardom firmy, ma ogromne znaczenie. Rozmowa kwalifikacyjna musi być wcześniej dobrze przemyślana, aby osoba rekrutująca wiedziała, jakie kwalifikacje i potencjał powinien posiadać pracownik.

Jakiego pracownika poszukujesz?

Na samym początku należy określić, jakich umiejętności na dane stanowisko pożąda się od pracownika i od kiedy będzie on miał pracować w naszej firmie. Kolejnym krokiem jest przygotowanie odpowiednich narzędzi rekrutacyjnych, czyli testy zdolności poznawczych. Chodzi tutaj o określenie rzetelności, uczciwości, zainteresowań oraz doświadczenia kandydata. Rekrutacja pracowników przeprowadzana jest najczęściej za pomocą wywiadu, czyli rozmowy rekrutacyjnej. Ma ona służyć poznaniu kandydata poprzez wypytanie go o jego doświadczenie zawodowe, zakres obowiązków w poprzednich zakładach pracy, przebieg jego kariery, dodatkowe umiejętności, wiedzę merytoryczną, osiągnięcia oraz plany na przyszłość.

Nie bój się pytać

Najlepiej zadawać pytania, które wymagają od kandydata opisu jakieś sytuacji z przeszłości. Opis trudnej sytuacji, z którą miał okazję się zmierzyć, może ukazać osobie rekrutującej, w jaki sposób radzi sobie on w sytuacjach stresowych czy wymagających szybkiej reakcji. Dzięki temu, można dowiedzieć się, rzetelnych informacji o kandydacie, co można jak najbardziej zestawić z dołączonym przez niego CV. Nie należy zapominać także o pytaniach dotyczących ambicji i planów zawodowych, które mogą również wiele powiedzieć o potencjalnym pracowniku.

Leasing pracowniczy – idealne rozwiązanie

leasing pracowniczyKażda osoba, która prowadzi własną firmę wie doskonale, że zatrudnianie na stałe zbyt dużej ilości osób prowadzi do sytuacji, w której ponosimy zbyt wysokie koszty co jest zagrożeniem dla płynności finansowej firmy. Nic więc dziwnego, że większość właścicieli firm zatrudnia tylko tyle osób, ile jest niezbędnych.

Niestety, czasem zdarzają się w ciągu roku okresy wzmożonego ruchu klientów, które z jednej strony cieszą, z drugiej zaś sprawiają, że zaczyna brakować pracowników. W takiej sytuacji możemy oczywiście zatrudnić nowe osoby, jest to jednak rozwiązanie, które zabiera sporo czasu i stanowi problem, gdy zainteresowanie klientów słabnie.

Znacznie lepiej w takiej sytuacji wybrać leasing pracowniczy, dzięki któremu bezzwłocznie możemy korzystać z pracy dodatkowych, wykwalifikowanych pracowników,

Rozwiązanie to ma bardzo wiele zalet – pozwala zaoszczędzić czas, który musielibyśmy przeznaczyć na przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz pieniądze. Decydując się na leasing pracowniczy płacimy bowiem jedynie za usługę – natomiast wypłatą wynagrodzeń zajmuje się firma, która „wypożyczyła” nam pracowników.

Nic więc dziwnego, że popularność leasingu pracowniczego w naszym kraju stale rośnie.

Pierwsze kroki na rynku pracy

praca tymczasowaAbsolwenci szkół, wchodząc na rynek pracy, posiadają wysokie aspiracje. Niestety pracodawcy kierują się swoimi wymaganiami, niemożliwymi do spełnienia przez młodych ludzi. Pojawia się frustracja i zniechęcenie. Dobrym rozwiązaniem na zdobycie pierwszego doświadczenia jest praca tymczasowa, która pozwoli przygotować się do kolejnych wyzwań zawodowych.

Na początek wyjaśnijmy pojęcie pracy tymczasowej. Spotykamy się z nim bardzo często, nie zawsze jednak wgłębiamy się w jego znaczenie. Jej cechy charakterystyczne:

  1. pracownik tymczasowy jest zatrudniany przez agencję pracy, na zlecenie pracodawcy, a więc w procesie zatrudnienia biorą udział nie dwa, a trzy podmioty;
  2. umowa ma charakter sezonowy, jest podpisana na z góry określony czas, może być to również praca doraźna, na pojedyncze, czasowe zlecenia;
  3. podstawą stosunku pracy jest umowa na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy.

Reasumując, ten typ zatrudnienia jest szczególnie polecany osobom, które chciałyby zdobyć pierwsze doświadczenie, chcąc jednocześnie zarobić na podstawowe potrzeby (np. studentom, uczniom w okresie wakacyjnym itp.), a także osobom poszukującym pewnego zarobku, ale nie koniecznie bezterminowego.

Jak zaprojektować system oceniania pracowników?

doradztwo personalneZaprojektowanie dobrze funkcjonującego systemu oceniania pracowników jest niezbędne, by przedsiębiorstwa mogły sprawnie funkcjonować, rozwijać się i zwiększać swoje dochody. System taki ma bowiem niebagatelny wpływ na motywację oraz wykonywanie obowiązków przez osoby zatrudnione w danej firmie. Stworzenie go nie jest jednak proste.

Najważniejsza forma doradztwa personalnego

Wielu pracodawców zatrudnia więc firmy zewnętrzne, by te przygotowały system ocen pracowniczych dla danego przedsiębiorstwa. Usługę taką proponują firmy, które oferują szeroko pojęte doradztwo personalne. Zadaniem tego typu podmiotów jest zbadanie, z jakimi problemami spotyka się dana firma, jakie cele chce ona osiągnąć, jaką efektywność mają mieć jej pracownicy i w jaki sposób mają być oni premiowani za lepszą pracę.

Korzyści dla wszystkich

Istotną kwestią jest zatem skontrolowanie przez firmę zewnętrzną sposobu zarządzania danym przedsiębiorstwem oraz relacji, jakie panują pomiędzy poszczególnymi jej działami oraz pomiędzy managerami a ich podwładnymi. Po zbadaniu tych tematów możliwe będzie zaprojektowanie systemu oceniania pracowników, który pozwoli zrealizować nie tylko cele przedsiębiorstwa, ale i poprawić atmosferę pracy i zbudować dla zatrudnionych ścieżki awansu zawodowego.