Audyt finansowy – studia

Wielu maturzystów i absolwentów techników ekonomicznych wybiera studia na kierunku „Audyt finansowy”, „Controlling i audyt” i pokrewne. Powody są różne, ale zazwyczaj ścieżki kariery sprowadzają się do przeprowadzania kontroli w przedsiębiorstwach. Taki tok nauczania pozwala zdobyć kompleksową wiedzę na temat ekonomii, prawa, finansów, rachunkowości – co jest niezbędne do uzyskania uprawnień biegłego rewidenta. Jak wyglądają takie studia, czego mogą spodziewać się przyszli studenci i jakie kwalifikacje uzyskają absolwenci?

Obszar sylabusa składa się w dużej mierze z rachunkowości i finansów, które pozwalają poznać techniki badań i metody audytu firmy. Większość przedmiotów wiąże się z ćwiczeniami praktycznymi i operacjami na systemach księgowych, dzięki czemu studenci oswajają się z podstawowymi narzędziami pracy. Wśród przykładowych bloków tematycznych możemy wyróżnić przykładowe zajęcia: rachunek kosztów, zarządzanie finansami, prawo zamówień publicznych czy umowy w obrocie gospodarczym. Część przedmiotów sprowadza się do nauczania elementarnej wiedzy, bez której prawidłowe przeprowadzanie audytu finansowego nie było możliwe. Wśród takich dyscyplin możemy wyszczególnić m.in. ekonometrię (elementy matematyki w ekonomii), statystykę w biznesie czy etykę pracy.

Bardzo istotnym elementem studiów jest również praktyka, którą studenci mogą zrealizować w wielu zakładach pracy i korporacjach. Podstawą tutaj będą przedsiębiorstwa związane z doradztwem podatkowym, controllingiem, nadzorem finansowym oraz klasycznym audytem Pwc. Dodatkowe perspektywy otwiera możliwość współpracy z bankami, SKOK-ami, organami państwowymi (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy), funduszami czy praca w spółkach akcyjnych. W wielu przypadkach pracodawcy sami proponują studentom-praktykantom przejście na pełen etat jeszcze w trakcie studiów, lecz i po ukończeniu studiów biegli rewidenci nie powinni mieć problemu ze znalezieniem pracy. Wynagrodzenia w tej branży zdecydowanie można zaliczyć do satysfakcjonujących: analitycy finansowi zarabiają od 5 do 14 tysięcy PLN, audytorzy od 6 do 18 tysięcy PLN, a kontrolerzy od 10 tysięcy PLN wzwyż. Stawki te podawane są w brutto, a na ich wysokość wpływa przede wszystkim doświadczenie, umiejętności personalne, bogata wiedza merytoryczna i posiadane uprawnienia.