Pierwsze kroki na rynku pracy

praca tymczasowaAbsolwenci szkół, wchodząc na rynek pracy, posiadają wysokie aspiracje. Niestety pracodawcy kierują się swoimi wymaganiami, niemożliwymi do spełnienia przez młodych ludzi. Pojawia się frustracja i zniechęcenie. Dobrym rozwiązaniem na zdobycie pierwszego doświadczenia jest praca tymczasowa, która pozwoli przygotować się do kolejnych wyzwań zawodowych.

Na początek wyjaśnijmy pojęcie pracy tymczasowej. Spotykamy się z nim bardzo często, nie zawsze jednak wgłębiamy się w jego znaczenie. Jej cechy charakterystyczne:

  1. pracownik tymczasowy jest zatrudniany przez agencję pracy, na zlecenie pracodawcy, a więc w procesie zatrudnienia biorą udział nie dwa, a trzy podmioty;
  2. umowa ma charakter sezonowy, jest podpisana na z góry określony czas, może być to również praca doraźna, na pojedyncze, czasowe zlecenia;
  3. podstawą stosunku pracy jest umowa na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy.

Reasumując, ten typ zatrudnienia jest szczególnie polecany osobom, które chciałyby zdobyć pierwsze doświadczenie, chcąc jednocześnie zarobić na podstawowe potrzeby (np. studentom, uczniom w okresie wakacyjnym itp.), a także osobom poszukującym pewnego zarobku, ale nie koniecznie bezterminowego.

Jak zaprojektować system oceniania pracowników?

doradztwo personalneZaprojektowanie dobrze funkcjonującego systemu oceniania pracowników jest niezbędne, by przedsiębiorstwa mogły sprawnie funkcjonować, rozwijać się i zwiększać swoje dochody. System taki ma bowiem niebagatelny wpływ na motywację oraz wykonywanie obowiązków przez osoby zatrudnione w danej firmie. Stworzenie go nie jest jednak proste.

Najważniejsza forma doradztwa personalnego

Wielu pracodawców zatrudnia więc firmy zewnętrzne, by te przygotowały system ocen pracowniczych dla danego przedsiębiorstwa. Usługę taką proponują firmy, które oferują szeroko pojęte doradztwo personalne. Zadaniem tego typu podmiotów jest zbadanie, z jakimi problemami spotyka się dana firma, jakie cele chce ona osiągnąć, jaką efektywność mają mieć jej pracownicy i w jaki sposób mają być oni premiowani za lepszą pracę.

Korzyści dla wszystkich

Istotną kwestią jest zatem skontrolowanie przez firmę zewnętrzną sposobu zarządzania danym przedsiębiorstwem oraz relacji, jakie panują pomiędzy poszczególnymi jej działami oraz pomiędzy managerami a ich podwładnymi. Po zbadaniu tych tematów możliwe będzie zaprojektowanie systemu oceniania pracowników, który pozwoli zrealizować nie tylko cele przedsiębiorstwa, ale i poprawić atmosferę pracy i zbudować dla zatrudnionych ścieżki awansu zawodowego.